Nobur

Zboží bylo vloženo do košíku

Prosím čekejte…

Přejít do košíku

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení:
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.nobur.cz v rámci celé ČR.

Provozovatelem tohoto internetového obchodu je:
Nobur s.r.o. se sídlem: Průmyslová 14/1515, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČ: 25069985
V situacích, které tyto obchodní podmínky neupravují, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním zákoníkem a Občanským zákoníkem.

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy
Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží, vzniká odesláním elektronické objednávky. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky prodávajícím a následným doručením potvrzené objednávky kupujícímu. Právní vztahy, vzniklé uzavřením kupní smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupujícím jsou v objednávce zadány neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti, dále v případě, že objednané zboží se již nevyrábí, a dále bez udání důvodu.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Odesláním objednávky se tato stává závaznou.

Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chybného uvedení ceny.

3. Způsob dodání, převzetí objednaného zboží

  • osobně na na prodejně Průmyslová 14/1515, Praha 10 - Hostivař
  • doprava Nobur ke kupujícímu na místo určení, vyjma kolové a komunální techniky a při nákupu zboží na splátky

4. Expediční poplatek

K ceně zboží je v případě využití dopravy zboží Nobur ke kupujícímu na místo určení připočítáván expediční poplatek (zahrnuje dopravu, manipulaci se zbožím) 1500,- Kč včetně DPH.

5. Způsob úhrady objednaného zboží

a) hotově nebo platební kartou - při převzetí zboží
b) bankovním převodem - potřebné údaje pro platbu bankovním převodem jsou zaslány v prvním informačním e-mailu společnosti Nobur. Zboží je odesíláno po připsání částky v plné výši ceny na účet prodávajícího.

U všech způsobů úhrady platí, že kupující se stává vlastníkem zboží až po uhrazení celé kupní ceny včetně expedičních poplatků. Prodejní cena je aktuální cena uveřejněná v okamžiku odeslání objednávky zákazníka.

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží a jsou platné ke dni objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

6. Dodání zboží
Zboží, které je skladem, se standardně expeduje do 2 pracovních dnů. Ostatní nabízené zboží je převážné expedováno v rozmezí 5-14 dnů. U méně běžného zboží však tato lhůta nemůže být zaručena, neboť závisí na dalších distributorech a dovozcích. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může zákazník stornovat objednávku e-mailem bez jakýchkoli sankcí ze strany prodávajícího.

7. Převzetí zboží zákazníkem
Stroj je zákazníkovi předáván zkompletovaný, seřízený a vyzkoušený. Zákazník je zdarma seznámen s obsluhou a údržbou stroje.

8. Záruční podmínky
Společnost Nobur s.r.o. je autorizovaný prodejcem veškerého prodávaného zboží.  Proto se záruční podmínky řídí podle Záručních podmínek  jednotlivých výrobců zboží.

9. Reklamační podmínky
Reklamace budou vyřízeny v souladu s platným právním řádem ČR.

10. Bonusy a slevy
Veškeré bonusy a slevy platí pouze do vyprodání zásob nebo do konce uvedeného data.

11. Odstoupení od kupní smlouvy , vrácení zboží
Toto ustanovení se vztahuje pouze na zboží předané přepravní službou.

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující - nepodnikatel-fyzická osoba v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Rozhodne-li se zákazník od kupní smlouvy odstoupit,je povinen o tom informovat prodávajícího, a to poštou nebo e-mailem a poté zboží doručit na adresu dodavatele na vlastní náklady. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktury a záručního listu. Následně bude zákazníkovi převedena zpět příslušná částka.

12. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího

Objednávku lze stornovat pouze e-mailem kdykoliv před závazným potvrzením objednávky. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku stornovat bez jakýchkoliv sankcí ze strany prodávajícího, viz. odst. 6. obchodních podmínek.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník neprodleně informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů.

V situacích, které tyto obchodní podmínky neupravují, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

13. Ochrana osobních údajů:
Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Jelikož je serióznost naší základní a nejvyšší prioritou, jsme si plně vědomi našich povinností při správě těchto citlivých údajů a naprosto respektujeme soukromí zákazníka.

Vaše osobní údaje neposkytneme v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby, učiněné bankovním převodem.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímtozavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.